In every human being, a photograph can capture heaven -- and hell, too. I look for motions and faces. A testimony about the confines put up by ourselves. About the walls beyond which we refuse to step. Only now and then, "like a daisy in a dark forest", a real face or motion flashes through.

This is what I love.

Na každém člověku jde nafotit nebe i peklo. Dívám se po pohybech a tvářích. Výpověď o mezích, které jsme si postavili sami. O zdech, za které nechceme. Jen někdy, "jak sedmikráska v temném lese" probleskne skutečná tvář nebo pohyb.

Miluji to.

Nikola Novotný